Framsida Om Stølslie Om Beitostølen Bioenergi Byggeveileder Kontakt oss Bilder

Prospekt

Oversiktsbilde

Reguleringsplan

Reguleringsføresegner

Byggeveileder

Samarbeidspartnere

Webkamera

Ny i Øystre Slidre og
kommunens hjemmeside


Jakt og fiske
Øystre Slidre fjellstyre


Valdres Tur og Fjellsportlag

Beitostølen Helseportssenter

Beitostølen resort


Trenger du overnatting anbefaler vi
Grønolen Fjellgard!
www.gronolen.no


DNB NORs eiendomskontor på Beitostølen er vår samarbeidspartner på salg

Velkommen til Stølslie!
Vi legger til rette for 26 nye eneboligtomter og 11 rekkehustomter på populære Beitostølen. På disse sidene har vi samla en del nyttig informasjon til deg som ønsker å bo med turløyper, fjellet, gode jaktmuligheter og et levende og pulserende sentrum, like utenfor dørahella.

Nyheter

Strøm telefon og fjernvarme på plass (19.04.2010)

Nå er strøm, telefon og fjernvarme lagt ut til 10 av tomtene i byggetrinn 1. De siste 3 gjøres klare i midten av mai. Så fort snøen og telen i jorda blir borte begyner oppyntinga etter gravinga og ferdigstiling av veiene i området. Første byggetrinn nærmer seg dermed ferdig.Ordførern tok første gravetak på varmeanlegget (06.04.2010)

Tirsdag 6. april tok ordfører i Øystre Slidre, Gro Lundby, første gravetak på bioenergianlegget. Se link til avisa Valdres sine nettsider.
-Det var moro at Gro tok turen og åpna bygginga av Øystre Slidres første bioenergianlegg. Vi er veldig glade for den oppbakkinga politikerne i planutvalget har gitt oss, for det har vært avgjørende for at dette skulle bli realisert, sier utbygger Tor Oxhovd Svalesen.Avtale med Beitostølen Helsesportssenter om levering av varme (30.03.2010)

Da er avtalen med Beitostølen Helsesportsenter om levering av bioenergi underskrevet. Avtalen omfatter levering av varme til oppvarming av varmtvann, svømmebasenger, idrettshall og ventilasjon. Vi er svært glade og stolte av at et bioenergianlegg på Beitostølen endelig kan realiseres. Byggestart er satt til tirsdag etter påske og planlagt oppstart av levering av varme er 15. september 2010.Endring av reguleringsføresegner, -tomannsboliger og mønehøgde (20.10.2009)

10. september godkjente Øystre Slidre kommune endring av reguleringsføresegnene for Stølslie III. Det er nå lov å bygge tomannsbolig som kan deles i to fullverdige boenheter på tomtene B3-1, B3-2, B3-3 og alle tomtene i B4 og B5-blokkene. Maks mønehøgde i B3 er senka fra 9,5 til 7,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Dette er gjort for å gi tomtene i B4 og B5 bedre utsikt og fordi lavere bygg er koseligere enn høye.4 tomter solgt og gravinga er i gang! (01.10.2009)

Da har Beitostølen Maskin og Transport gått i gang med graving av vei, vann, avløp, strøm og fjernvarme. De har nå holdt på i to uker og anleggsperioden varer fram til jul. I dette byggetrinnet skal Ukshøvdvegen gjøres om til gang og sykkelvei, høyspentledningen skal legges i jorda, bekken skal "shines" opp med terskler og ny Ukshøvdveg skal bygges. Ta gjerne kontakt med utbygger på tlf 901 70 747 om det skulle være spørsmål.Oppstartstilbud (10.07.2009)

Vi går ut med et oppstartstilbud på enkelte tomter! B4-1, B4-2, B4-3 og B4-4 settes til 470 000 kr og B5-1, B5-5, B5-6 og B5-7 til 515 000 kr. Dette tilbudet gjelder bare frem til det totalt er solgt fire tomter i feltet. Se annonse fra avisa Valdres 11.07 her. Ta kontakt med oss dersom du er interessert, vi viser deg gjerne rundt på tomtene! Utbygger v/Tor Oxhovd har telefonnummer 90 17 07 47 og megler Berit Helle fra DNBNOR har telefonnummer 41 33 06 30.Prospektet er klart og tomtesalget er i gang (06.06.2009)

DNBNOR har har nå starta salget av tomter, så de som er interessert kan ta kontakt med Berit Helle på DNBNORs kontor i turistinformasjonsbygget i sentrum av Beitostølen, eller på telefon 41 33 06 30. På side 26 i prospektet er det ei prisliste over de forskjellige tomtene og på side 28 et reguleringsplankart med tomtenummer. Prospektet finner du her, og link til DNBNORs nettsider om Stølslie finner du her.Beitostølen Maskin og Transport vant anbudet (03.06.2009)

Vi gratulerer Beitostølen Maskin og Transport med anbudet, og vi gleder oss til et godt samarbeid med de. Målet er at arbeidet med vei, vann og avløp skal starte når det er solgt fire tomter.Anbud på gravearbeid er lyst ut (09.05.2009)

Øystre Slidre kommune har nå lyst ut anbud på opparbeiding av kabelgrøfter, vei, vann og avløp for oppstarten av Stølslie III. Befaring for entrepenører 15. mai kl. 10.00 fra krysset RV51/Ukshøvdvegen.Plakater og kart er satt ut (03.05.2009)

Vi har satt ut plakater og kart flere steder i utbyggingsområdet. Trykk her for å se en oversikt. Vi har og merka med rødt på trea sånn cirka der vei 2 kommer til å gå. Følger du merkene vil B5 ligge på oversida og B4 på nedsida. Når du kommer dit leikeplassen skal være, er reguleringsplanen slått opp på en stolpe, slik at du lett skal kunne orientere deg. I slutten av mai vil vi i samarbeid med kommunen stikke ut alle tomtene og veiene i området. Da vil det bli satt ut et skilt med nr og størrelse midt på hver tomt. Det er bare å kontakt om du ønsker å se på området, vi blir gjerne med og viser deg rundt.DNB NOR eiendomsmegling gjennomfører salg av tomter (22.04.2009)

Vi samarbeider med Berit Helle på DNB NORs eiendomskontor på Beitostølen, om salget av tomtene i Stølslie. Dette sikkrer en god og ryddig prosess rundt betaling og overdragelse av eiendommene. Prospekt og prisliste er under utarbeiding og er ventet klar i nær framtid.

Berit har telefon 41 33 06 30


Planene er klare for oppstart (20.04.2009)

Plan for vei, vann, avløp og bioenergi er klar og anbudsdokumenter vil bli lagt ut til entrepenører nå i starten av mai. Oppstarten omfatter nedgraving av høyspentkabel langs Ukshøvdvegen, bygging av ny Ukshøvdveg og vei, vann, avløp og strøm i områda B4 og B5.

Informasjon om priser (30.02.2009)

Vi er godt i gang med planer for vann, avløp, strøm, vei og bioenergi. Dermed vet vi ennå ikke helt hvilken pris hver enkelt tomt får. Men vi jobber med det og kommer med informasjon om dette så snart vi kan. Prisene vil ligge mellom 350- og 750 000 kr.

Bilder fra utbyggingsområdet (20.02.2009)

Vi har tatt en del bilder fra forskjellige plasser i utbyggingsområdet.

Bildet ovenfor er tatt rett øst for tomta B3-12. Trykk på bildet om du vi se mer av utsikta fra Stølslie III....Reguleringsplanen for stølslie III er godkjent (20.02.2009)
- 26 boligtomter og 11 rekkehustomter er klare for salg

Reguleringsplanen for Stølslie III ble torsdag 12.februar godkjent i kommunestyret i Øystre Slidre. Det har tatt nesten to år, men nå er vi endelig i mål. Så nå tar vi fatt på jobben med vann og avløpsplan og denne skal være klar til påske. Mer informasjon kommer på disse sidene etter hvert som brikkene faller på plass.
Fokus i Stølslie:

Viktige detaljer:

I Stølslie III er det satt litt strengere krav til farger og taktekke enn i andre boligområder i Øystre Slidre. Dette er gjort for å få bygningene til å ''snakke sammen'', samtidig som det er mange muligheter for den som ønsker en kreativ og moderne arkitektur. Se Byggeveilder

Satsing på bioenergi:

Vi bygger et nærvarmeanlegg basert på miljøvennlig bioenergi til oppvarming av byginger og varmtvann. Se Bioenergi

Trafikksikkerhet:

Det er lagt vekt på trafikksikerhet for store og små med ny avkjøring for skolebussen og gang- og sykkkelvei. Se Om Stølslie

Jakt og fiske:

Kanskje det beste med å bli innbygger i Øystre Slidre er tilgangen til Øystre Slidre Statsallmenning, som er kjent for gode rypeterreng og godt fiske i mange fjellvann. Se www.oystre-slidre-fjellstyre.com

Kontakt:

Ta gjerne kontakt på telefon eller send en epost til post@stolslie.no

Offentlig kommunikasjon:

Daglig går det 5 ekspressbusser hver vei mellom Beitostølen og Oslo og fra Fagernes Lufthavn Leirin går det fly to ganger om dagen tur retur Gardermoen. På Fagernes stopper Øst-Vest-Ekspressen og det går busser som korresponderer med Bergensbanen på Gol.
Stølslie III bygges ut av Oxhovd AS, Beitovegen 178, 2953 Beitostølen
Daglig leder: Bente Oxhovd tlf 97594425