Framsida Om Stølslie Om Beitostølen Bioenergi Byggeveileder Kontakt oss Bilder

Byggeveilder

Regulerings-
bestemmelserByggeveilder   -  Fokus på helhet og estetikk

Det er utarbeidet en egen byggeveilder som utfyller reguleringsbestemmelsene i feltet.

For oss har det vært viktig å få til et helhetlig preg på dette byggetrinnet. For at bygga skal ''snakke sammen'', har vi i føresegnene satt litt strengere rammer for farger, taktekke og utvendig eksteriør enn i vanlige kommunale boligfelt. Samtidig er det åpna for en mer moderne arkitektur med større glassflater og pulttak.

Fokuset på helhet og estetikk tror vi vil være et stort pluss for området og skape trivsel for de som skal bo der. Dette vil gi deg som skal bygge større forutsigbarhet for hva som kommer på nabotomta, og et helhetlig inntrykk vil gi eiendommene høyere verdi på sikt.

Dette er noe vi har stor tro på og som vi håper følges godt opp av de som skal bygge. Ta gjerne kontakt ved spørsmål.


Stølslie III bygges ut av Oxhovd AS, Beitovegen 178, 2953 Beitostølen
Daglig leder: Bente Oxhovd tlf 97594425